345

17 июня 2014 г.

Donatie de carte

Recent am primit încă un dar de la bunii noștri prieteni de la editura HASEFER din România.
Ca deobicei ne grăbim să împărtășim bucuria cu dumneavoastră, dragi utilizatori ai blogului EBRAIKA și ai bibliotecii ”I.Mangher”.
IANOVICI, Aurel. CONFESIUNULE UNUI ”NAIV”. –București:Hasefer, 2014. – 203 p.
”Confesiunile mele? Nimic altceva decît un omagiu, un îndemn adresat semenilor mei de a nu uita și a nu lăsa să se piardă însușirile cele mai de preț ale oamenilor: capacitatea de a te emoționa și reacționa pozitiv la suferințele aproapelui tău, respectul, grija și ajuti=orul ce trebuie acordate celui aflat în suferință fizică ori morală. Fie ca modestele mele randuri, dragi cititori, sa va determine sa fiti mai buni si generosi, toleranti si cu dragoste de aproapele, într-un cuvant - sa ramâneți oameni”. 
Aurel IANOVICI 


KOLATCH, Alfred J. TRADIȚII ȘI OBICEIURI EVREIEȘTI. Ce, cum și de ce? / Trad. din l. engleză. – București: Hasefer, 2007. – 324 p.
Scrisă într-un stil simplu și alert, cu explicații pe înțelesul tuturor, această carte se adresează cititorilor de toate etniile sau religiile, reușind să ofere informații esențiale care țin, pâna la urmă, de cultura generală, fiind o interesantă și mai mult decât necesară întroducere în iudaism. Prezenta carte este un adevărat ghid al tradițiilor iudaice, devenind best-seller, s-a vândut în peste trei molioane de exemplare, în toată lumea.


MALKA Salomon. FRANZ ROSENZWEIG: CÂNTUL REVELAȚIEI / trad. din l. franceză. – București: Hasefer, 2014. - 197 p.
Auorul urmărește itinerariul vieții unui gânditor de mare forță morală și intelectuală. Religia, literatura, iubirea de Dumnezeu,iubirea pentru frumusețea femeii și a sentimentului pe care îl trezește, aceste borne ale trăirii noastre devin și repere ale cărții. Fiu al unui industriaș, și al unei femei îndrăgostite de artă și literatură, Franz a trăit într-o atmosferă de elevație intelectuală și de respect pentru iudaism. Studiind, în paralel, Vechiul Testament și Evangheliile, Rosenzweig se hrănește cu două tradiții, fără a se decide încotro să o pornească. Dar studiile sale nu sunt zadarnice. Trilogia care apare în fața sa este formată din Dumnezeu, lumea și omul, adică, în transpunere, Creația, Revelația și Mântuirea. Este vorba de o neîncetată reîntoarcere. Rosenzweig recurge și la Midrașuri, la comentariile biblice, se inspiră din moștenirea înțelepților și inspiră la rândul său pe cei care îi urmează. Poezie și rugăciune, studiu și inspirație, trecut biblic și prezent european, Diaspora și Țara Strămoșilor, familie și prieteni,viață și postumitate, acestea sunt etapele, reperele cărții lui Malka, o carte scrisă extrem de dens , concis și totodată explicit, accesibil oricărui cititor. O carte recomandabilă cu toată încrederea. 
                                                                         Boris MARIAN
  
PIRKEI AVOT: sfaturile înțelepților poporului evreu. – București: Hasefer, 2013. – 267 p.
Parte a Torei orale, tratatul antic "Pirkei Avot" este o comoară neprelucrată de perle și mărgăritare, cum nu există altele în toată literatura universală. Cartea de față cuprinde temelia și principiile obștei evreiesti, atestă particularitățile poporului, credința și comportamentul său. "Pirkei Avot" sunt invățături, proverbe, pilde, maxime morale precum și elogii aduse Bibliei și acelora care o studiază. Marele Rași susține că numele cărții provine din redarea cuvintelor primilor părinți care au primit Tora orală. Invățăturile Înțelepților ar trebui să influențeze viața de zi cu zi a oamenilor, astfel încât ei să devină mai buni, mai răbdatori și cu inima caldă.

URS, David. RĂDĂCINI ABANDONATE. București: Hasefer, 2014. – 237 p.
”Sunt un evreu bătrân și înstărit. Am destul timp și suficienți bani ca să-mi pot satisface aproape toate aspirațiile materiale și intelectuale. Am avut o viață agitată, pe care am trăit-o pe două continente, în două țări cu regimuri total diferite și, mai ales în sânul a patru culturi. Sunt un bun cunoscător al culturii române, datorită mamei mele. Datorită stăruinței tatălui meu m-am familiarizat cu cultura germană, iar faptul că am crescut într-o familie de evrei păstrători de tradiție m-a făcut să cunosc atât limba idiș, cât și cultura evreilor din diaspără. Am învățat ebraica modernă și am reușit să mă apropii de cultura tânărului stat. Am scris această carte la îndemnul celor apropiați, care au considerat importante evenimentele la care am participat în mod activ sau ca martor ocular. Cred că ”Rădăcini abandonate” și-ar găsi un loc modest în literatura de evocare”.
David URS
   
ZALIS, Henri. AMINTIRI RĂSCUMPĂRATE: scrutând mecanismele memoriei. – București: Hasefer, 2013. – 219 p.
”Am strâns în paginile prezentului volum câteva zeci de „Siluete“. Sunt, în totalitate, succinte deliberări animate de dorința inițierii cititorului în diferite formule de evreitate. Este, poate, mai mult decât fuziunea cu o formulă identitară. Sub aparența textului lapidar am solicitat numeroși autori, alături de mai multe eminente prezențe din lumea majorității românești. Aparțin trecutului apropiat și/sau elitei de față. Ar fi fost curat memorialistice paginile mele dacă dincolo de aerul lor aparent evocator nu veneau și dintr-o anume determinare. La o privire mai atentă am pus temei pe momente nodale ce mi-au stimulat aducerile-aminte. Fiecare dintre acestea autocaracterizează un dar expresiv al tendințelor subiectivității pe cât îmi îngăduie să cred că le-am sistematizat, le-am integrat într-un tablou, care ar putea fi, dacă doriți, și un autoportret, indirect, neconvențional. Implicit și sugestiv, în linia benefică a semitismului evocat la tot pasul”
Henri ZALIS

Din tot sufletul mulțumim editura HASEFER pentru acest dar prețios. 
În curînd cărțile vor ocupa locul binemeritat pe rafturile bibliotecii 
întru bucuria cititorilor noștri.

 VENIȚI LA BIBLIOTECĂ 
                    ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...