345

29 января 2015 г.

Участие в конференции

27 января 2015 года в Молдавском Государственном университете прошла научная конференция, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, организованная Израильским культурным центром. На конференции библиотека - культурный центр им. И. Мангера представила видеопрезентацию Кишиневское Гетто. История, которую нельзя забыть!, выставку книг, посвященных движению еврейского сопротивления в концлагерях и гетто Восточной Европы Сопротивление обреченныхОсобо были представлены издания библиотеки: библиографический указатель "Катастрофа европейского еврейства - трагедия 20 века" и первый выпуск методического сборника из серии "Потерянный мир бессарабского местечка. Кишинев". В конференции приняли участие студенты и преподаватели исторического факультета.

Ольга СИВАК

27 января 2015 г.

Nu vom uita, n-avem voie să uităm!

Doamne, plîngi pentru copiii tăi, pentru că ei au fost lipsiți de dreptul de a fi îngropați! Doamne, nu fii îndurător cu cei care nu au avut milă!...Trebuie să existe un viitor în ciuda trecutului. Nu vreau ca trecutul meu să devină viitorul copiilor noștri.
Elie WIESEL

La 27 ianuarie, toată lumea civilizată comemorează victimile Holocaustului. Această comemorare a fost decisă prin Rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite din 1 noiembrie 2005. 27 ianuarie este data la care, în 1945, cel mai mare lagăr nazist de exterminare de la Auschwitz-Birkenau (astăzi în Polonia) a fost eliberat de armata sovietică.
Propunem atenției dumneavoastră 
cîteva cărți din colecția bibliotecii ”I.Mangher” la tema Holocaustului.

Bernadac, Christian. 186 DE TREPTE MAUTHAUSEN. - București: Politica, 1983. -233 p.
Lagărul de concentrare Mauthausen a fost făcut și folosit de Germania nazistă în Austria în apropierea orașullui Linz. A funcționat din 1938, pînă în 1945. Aici au fost exterminați aproximativ 100.000 oameni... 
În Mauthausen nu se vorbeşte. Nu rîde nimeni şi nici bliţurile nu fulgeră prea des. Te simţi singur, te simţi părăsit. Acelaşi sentiment de părăsire, de pierdere, de rătăcire, de dizolvare…. pe care, probabil, l-au simţit cei care au trecut pe aici: evrei, sinti-roma (țigani), oponenți politici. 195.000 de oameni care au fost păziţi de 9000 de gestapovişti. Mauthhausen este un loc fără Duhul Sfînt...

Finkelstein, Albert. TRAGEDIA MEFKURE. – S.l.: S.n., 1993. - 192p.
S-au împlinit 70 de ani de la scufundarea vasului „Mefkure” în apele Mării Negre. Tragedia a avut loc în noaptea de 4 spre 5 august 1944.  Vasul a fost torpilat de un submarin german și 320 de evrei ce se aflau în drum spre Palestina au fost omorîți cu bestialitate. Tineri și bătrîni, femei, copii și bărbați se aflau pe vas. Printre ei mulți orfani de părinți, căzuți în Transnistria. Ei au pierit după o luptă crîncenă cu moartea, înnecați în apele Mării Negre în puterea nopții. Unii au fost arși de vii în cala vasului iar alții au fost mitraliați pe punte. Cei care au sărit în apă au murit sufocați, înnecați. Au supraviețuit doar cinci persoane. Tragedia aparţine operaţiunilor din cadrul celui de al doilea război mondial, dar a fost atribuită şi Holocaustului.


HOLOCAUST: TINERII ÎNTREABĂ, SUPRAVIEȚUITORII RĂSPUND. – București: AERVH, 2008. -303 p.
Are poporul român vreo vină pentru ce li s-a întîmplat evreilor în timpul Holocaustului? Ce era mai greu în lagărele de concentrare? Să trăiești, sau să mori? În ce consta esența teoriei naziste a rasismului? Ce a avut mareșalul Ion Antonescu împotriva evreilor? Ce acuze s-au adus evreilor basarabeni? Ce categorii de evrei au supraviețuit în Transnistria?... La aceste și la mulre alte întrebări au răspuns pe paginile cărții supraviețuitorii Holocaustului din România.

Kraus, Ota; Kulka, Erich. FABRICA MORȚII : O marturie despre Auschwitz. – București: Editura politica, 1959. -396 p.
La Auschwitz s-a comis cea mai mare crimă din istoria omenirii. În anul 1944, în timpul retragerii din fața Armatei Sovietice, naziștii au făcut pregătiri minuțioase pentru a șterge urmele crimelor săvîrșite. Cu toate că au reușit să distrugă clădirile crematoriilor, să ardă documentele și să înlăture o mare parte din martori, crimele au ieșit la iveală după război. Fabrica Mortii este o marturie despre Auschwitz, cel mai mare lagar nazist de exterminare, lagăr în care și-au pierdut viața 1 400 000 de oameni, dintre care cca 1 100 000 – evrei. Cartea trateaza istoria Auschwitz-ului de la prima cărămidă pusă în 1941 și pînă în 1945 cînd a fost demolat și transportat cu trenurile în Germania (de precizat că Auschwitz-ului se afla pe teritoriul Poloniei). Autorii Ota Kraus și  Erich Kulka sunt foști deținuți de la  Auschwitz – Birkenau.
  
Mozes,Tereza. DECALOG INSINGERAT.–București: Ara, 1995. -223 p.:il.
Cel mai mare ghetou din Ardealul de Nord a fost cel de la Oradea. În Decalog însângerat autoarea prezintă calvarul unui lot de femei din acest ghetou care s-au despărţit pentru totdeauna de părinţi, de bunici şi de fraţi, de copii şi de soţi. Prin scrisul său, ea trage un semnal de alarmă ca asemenea manifestări să nu se mai repete.
...Odată m-am rătăcit pe o asemenea stradă evacuată. Era o privelişte zguduitoare. În strada neînsufleţită domnea o linişte de moarte. Porţile şi uşile caselor părăsite în grabă rămăseseră larg deschise. În praful străzii mai puteai vedea urmele de picioare ale celor care fuseseră, nu demult, ridicaţi de acolo. Ici-colo zăceau rucsacuri, boccele, zdrenţe legate într-un batic, stînd mărturie faptului că oamenii fuseseră hăituiţi, mînaţi în grabă, fără a fi lăsaţi să-şi ridice poverile scăpate din întîmplare sau fiindcă se dovediseră prea grele. Jucăriile, păpuşile călcate în picioare, ursuleţii păstraţi cîndva cu grijă, toate acestea risipite în praful străzii îmi evocau imaginea unor copii speriaţi, cu ochii în lacrimi. În strada moartă, mută, m-a cuprins un sentiment straniu, de parcă aş fi umblat printer morminte deschise. Rămăsesem ţintuită locului. Această viziune de coşmar n-a durat decît cîteva clipe. Fluieratul ameninţător al unui jandarm m-a readus la realitate. M-am întors cu paşi repezi în zona locuită. Priveliştea pe care tocmai o surprinsesem mi-a arătat care va fi, peste cîteva zile, soarta noastră...

REFLECTII DESPRE HOLOCAUST  : Studii, articole, marturii. –București: AERVH, 2005. -302 p: il.

Acest volum se constituie într-o culegere de studii, articole și mărturii despre Holocaust ale istoricilor, folozofilor, jurnaliștilor, oamenilor de știință din România: Alexandru Barnea, Jean Ancel, Lya Benjamen, Radu Ioanid, Magdalena Boiangiu ș.a.

Aceste și alte cărți la tema propusă 
le găsiți pe rafturile bibliotecii ”I.Mangher”.

26 января 2015 г.

Provocare la lectură


Am solicitat vizitarea Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, ca o provocare la lectură pentru copiii din proiectul Calea ta spre succes.  Cred că a fost un stimul vizita pentru a afla despre mult mai multe evenimente  legate de istoria Moldovei, de cultură atît naţională cît şi universală.  În afară de provocarea la lectură, s-au însuşit noţiuni noi, cuvinte şi expresii pe care le cunoaşte orice om cu o cultură deosebită.  Şi-au pus întrebări:  De ce Papa de la Roma i-a dăruit lui Ştefan cel Mare un paloş cu cruce? De ce în muzeu găsim doar copia acestui paloş, pe cînd originalul se află în Turcia? De ce a fost război?  etc.  Răspuns la aceste, dar și la multe alte ”de ce”  copiii le-au găsit la întoarcere, în cărţile pe care le oferă biblioteca „I.Mangher”.

Stela MORARU

22 января 2015 г.

O vedeta in biblioteca

Ieri, în bibliotecă am avut oaspete pe Victor ANDON, un om de o cutură și inteligență deosebită. Nu ne-ar ajinge întreg spațiul blogului, ca să-i enumerăm toate ”regaliile”. Iată doar cîteva: membru al Uniunii Cineaștilor, doctor în arte, Profesor universitar, scenarist la studioul „Moldova-film”, colaborator ştiinţific Secţia de Etnografie şi Studiere a Artelor a Academiei de Ştiinţe a Moldovei și multe alte.
Pe noi, bibliotecarii, ne-a surprins prin faptul, că mai are și studii de bibliotecar și că a și activat o perioadă în această funcție.
A fost o întîlnire de suflet. Dl Andon le-a depănat celor prezenți amintiri despre familia sa, copilăria în satul natal, arestarea tatălui în 1938, războiul nemilos, anii de studenție. Cu căldură a vorbit despre pedagogii și coleigii săi de breaslă: Serghei Gherasimov, Tamara Macarova, Mihail Calic, Emil Loteanu, Domnica Darienco, Larisa Lujina, Eldar Reazanov, Gheorge Malarciuc – nume care au intrat în legendă.
Întîlnirea nu avea să fie completă fără epigramele lui Victor Andon, scrise ceva timp în urmă, dar la fel de  usturătoare și actuale:
În Moldova noastră mică
Pentru hoți e sărbătoare –
Fură, frate, fără frică,
Fiindcă fură fiecare...

...Cine hojma strigă ”Jos!”
Nu aduce mult folos.
Numai prin sudori și muncă
Vom mînca cîrnaț și șuncă.

Apoi au urmat numeroase întrebări, preponderent despre situația acuală a cinematografiei moldovenești.

În urma acestei întîlniri de suflet, biblioteca și-a îmbogățit colecția de cărți cu dedicații cu două lucrări ale lui Victor Andon.  


În anul 2011 a văzut lumina tiparului cartea autobiografică a Dlui Andon, Reportaj de la înălţimea celor 80. Confesiunile unui cineast, în care autorul ne împărtăşeşte din amintirile sale legate de formarea sa personală şi profesională. Autorul descrie în imagini vii evenimentele istorice şi oamenii, pe care i-a fost dat să-i întîlnească în calea vieţii sale, reuşind să ne reprezinte, nouă urmaşilor o istorie vie a cinematografiei moldoveneşti.


19 января 2015 г.

Omagiu lui Eminescu

În data de 15 ianuarie 1850, la Ipoteşti - Botoşani, a venit pe lume Mihai EMINESCU, poet, prozator şi jurnalist român, socotit de cititorii români şi de critica literară postumă drept cel mai important scriitor romantic din literatura romană, fiind supranumit şi ,,Luceafărul poeziei romaneşti”.
Mihai Eminescu este cel mai mare poet pe care l-a avut vreodată naţiunea română.
Botoşaniul este Capitala culturii româneşti. Aici s-a născut în urmă cu 165 de ani cel mai mare poet şi scriitor român al tuturor timpurilor - Mihai Eminescu.
În această zi de 15 ianuarie, cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la naştere, în Biblioteca “I.Mangher” se organizeaza o  manifestare culturală  dedicată  poetului şi operei acestuia. Copii şi-au ales pentru lectură poeziile care le plac cel mai mult. Au cîntat toate romanţele cunoscute de ei pe versurile marelui poet. Au povestit curiozităţi legate de viaţa lui. Au cunoscut şi alte poezii ale lui Eminescu, pe care nu le-au citit niciodată.
Eminescu a fost activ în societatea literară Junimea, şi a lucrat ca redactor la Timpul, ziarul oficial al Partidului Conservator. A publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, în sedinţa din 25 ianuarie 1902. 
Zeci de oameni de cultură din întreaga ţară s-au întâlnit, astăzi, pentru a aduce un omagiu poetului de geniu. Mihai Eminescu este al şaptelea copil al căminarului Gheorghe Eminovici şi al Ralucăi. Copiii familiei Eminovici sunt numeroşi : Şerban, Nicolae, Gheorge, Ruxandra, Ilie, Maria, Mihail, Aglaia, Harieta, Matei, Vasile. Ruxandra, Maria şi Vasile mor la vârste fragede iar ceilalţi cu excepţia lui Matei mor tineri şi, în câteva cazuri, alienaţi mintal. La data de 12.01.1866 debutează cu poezia ,,La mormântul lui Aron Pumnul” într-o broşură votitivă ,,Lăcrămioarele învăţăceilor gimnagiaşti”. Adevăratul său debut literar are loc când revista Familia îi publică poezia De-aş avea, semnată Mihai Eminescu. Poezia este însoţită de nota lui Iosif Vulcan ,,naşul” literar al poetului. ,,Cu bucurie deschidem coloanele foii noastre literare acestui june numai de 16 ani, care cu primele sale încercări poetice transmise nouă ne-a suprins plăcut”. Se întâmpla în anul 1866. Creaţiile sale literare sunt cunoscute de o lume întreagă, fiind traduse în zeci de limbi. La data de 15.06.1889, Mihai Eminescu se stinge din viaţă.

Câteva vorbe ale lui Mihai Eminescu:
“Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filosofia vieţii”.
“Când te laudă lumea, ascult-o, numai lauda ce ţi-o aduci tu singur n-o asculta. Vei vedea ce frumos se reduc laudele lumii la nimic şi cum înveţi a preţui exact valoarea propriilor tale acte”.
“Un om înţelept cunoaşte pe nerod, căci nerod a fost fiecare-n viaţa-i; dar un nerod nu cunoaşte pe un înţelept, căci n-a fost niciodată înţelept”.
“Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nici gând”.
“Egalitatea nu există decât în matematică”.
“Am înţeles că un om poate avea totul, neavând nimic şi nimic având totul”.


Stela MORARU
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...