345

7 апреля 2010 г.

Centrul de informare juridică ”Legea pentru tine”

Una din activitățile organizate de biblioteca „I.Mangher” este CENTRUL DE INFORMARE JURIDICĂ „LEGEA PENTRU TINE”, care funcţionează din anul 2008.
Coordonator – T.Hristova.
Centrul prezintă o activitate, în cadrul căreia sunt utilizate următoarele forme: lecţii, discuţii, „mese rotunde”, expoziţii de carte. Activitatea Centrului este orientată atît spre minori, inclusiv cei ce se află la evidenţa Inspectoratului pentru minori, copii de la internate, şcoli, cît şi spre părinţii acestora.
Scopul programului:  popularuzarea cunoştinţelor juridice printre minori şi tineret, sporirea culturii juridice, formarea de bunuri spirituale.
            În afară de formele tradiţionale de lucru  sunt organizate consultaţii juridice în probleme de familie, consultaţii psihologice în vederea adaptării copiilor, care au nimerit în diferite situaţii de criză.
În cadrul proiectului a fost încheiat un acord de colaborare între biblioteca «I.Mangher», Procuratura sectorului Rîşcani (procuror dna Corj), avocatul în probleme de familie dna S. Midrigan şi inspectorii pentru problemele minorilor ale sectoarelor Rîşcani şi Centru.   Parteneri fideli ai proiectului sunt ONG Amicul, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, cît şi persoane particulare: dna Gribencea, lector-doctorand la catedra «Psihologie şi asistenţă socială» ULIM şi studenţi de la această facultate.
La moment de serviciile Centrului beneficiază elevii liceului internat N3, şcolilor evreieşti NN 15 şi 22, colegiului pedagogic «A.Mateevici», centrelor comunitare «Elada», «Florile dalbe», «Flacăra» ş.a., în total 876 de persoane: 634 copii şi 242 părinţi; 478 de persoane s-au adresat deja după consultaţii individuale.
Cea mai grozavă realizare a Centrului este faptul că, la moment sunt pregătite pentru a fi scoase de la evidenţă dosarele a 24 de minori!
Cert este faptul că numai studierea drepturilor în ansamblu cu datoriile fiecărui adolescent vor crea premizele necesare pentru formarea unei personalităţi adevărate într-un stat de drept. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...