345

3 мая 2010 г.

File de calendar


01.05
100 de ani de la naşterea sculptorului Lazar DUBINOVSCHI.
Prima sa expoziţie a avut loc in anul 1939, la Iaşi. Incă de atunci manifesta un interese special pentru sculptura portretistică, pictind printre altele portretele profesorilor Al. Philippide şi Garabet Ibrăileanu.
Incepand din anul 1957 a realizat o galerie de portrete sculpturale, reprezentind oameni de cultură din Moldova: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi, Dimitrie Cantemir, Miron Costin, A. Sciuşev, Oleg Dain, busturile carora urmau a fi amplasate in Parcul Puşkin, care s-a deschis in anul următor.
Lui Lazăr Dubinovschi ii aparţin o serie de monumente din Chişinău, Bălţi şi din alte oraşe ale Republicii Moldova: monumentul lui Grigore Cotovschi (1954), Monumentul "Eroilor Comsomolişti" (1959), compozitorului Ştefan Neaga (1964), “Eliberarea" - din faţa Hotelului Chişinău (1969), Maxim Gorki (1972), Marx şi Engels (1976). De asemenea, a sculptat monumentul lui Grigore Kotovski din oraşul Kotovsk (Ucraina) şi al lui Mihail Frunze din oraşul Bişkek (Kargazstan).
Operele lui Dubinovschi sunt păstrate in Muzeul Naţional de Artă al Republicii Moldova, in Galeria de stat Tretyakov, in Muzeul de stat din Sankt Petersburg şi in alte galerii de artă.


02.05
150 ani de la naşterea scriitorului, jurnalistului, intemeietotului sionismului politic Teodor HERZL. La Paris, corespondent al ziarului liberal vienez Neue Freie Presse, Herzl se ocupă de afacerea Dreyfus şi observă că emanciparea , departe de a rezolva problema evreiască, pare să exacerbeze antisemitismul. In 1896 publică Statutul evreilor, in 1897 intruneşte primul congres sionist din Basel. In 1897 infiinţează săptăminalul Die Velt pentru răspindirea ideilor sioniste.


04.05
90 de ani de la naşterea păminteanului nostru Iacov SOROKER, muzician, viorist, doctor in arte, autorul lucrărilor despre muzicieni evrei.


07.05
120 ani de la naşterea scriitorului evreu, originar din Moldova Moşe ALTMAN. Publicist, eseist, prozator şi poet este autorul următoarelor lucrări: „Mirajul”, „Careta vieneză”, „Medrish Pinkes”, „Fluturii” ş.a. Este laureat al premiului israelian „Iţic Mangher”.

12.05
Ziua Ierusalimului
80 de ani de la naşterea interpretului, artistului emerit al R.Moldova Iosif BALŢAN

14.05
Declararea Independenţei Statului Israel
15.05165 ani de la naşterea biologului, unuia din intemeietorii imunologiei, autorului teoriei provenienţei organismelor multicelulare, laureatului premiului Nobel Ilia MECINIKOV.

 
20.05
65 de ani de la naşterea păminteanului nostru – regizor de teatru şi film Arnold BRODICEANSKI. Filmele şi spectacolele sale au fost puse in mai multe ţări: Moldova, Israel, Germania. Printre documentarele lui se află şi filmul „Unde este casa noastră” despre soarta evreilor basarabeni.
24.05
70 ani de la naşterea laureatului premiului Nobel poetului, traducătorului Iosif BRODSKIJ. Este autor al plachetelor de versuri „Popas in pustiu”, „Parte de vorbire”, „Urania”ş.a.

26.05
100 ani de la naşterea jazmanului, trompetistului Eddie ROSNER.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...