345

25 мая 2010 г.

Intrare nouă la biblioteca "I.Mangher"
În colecţiile bibliotecii „I.Mangher” a intrat un document unic în felul său: cartea prof. Wolfgang BENZ şi a doamnei dr. Brigitte MIHOK, apărută sub egida Centrului pentru Studiul Antisemitismului din cadrul Universităţii Tehnice Berlin:

 Holocaustul la periferie. Persecutarea şi nimicirea evreilor în România şi Transnistria în 1940-1944 / trad. din l. germană Cristina Grossu-Chiriac. – Ch.: Cartier, 2010. -  384 p.

 Este o culegere de texte şi date despre geneza, desfăşurarea şi asumarea Holocaustului în România şi Basarabia. Autorii sunt cercetatori renumiţi ai Holocaustului din Romania, Germania, Marea Britanie şi SUA:  Wolfgang Benz, Jean Ancel, Dennis Deletant, Brigitte Mihok, Andrej Angrick, Frank Görlich, Mariana Hausleitner, Randolph L. Braham, Hildrun Glass, Viorel Achim, Marius Turda, Anca Aurelia Ciuciu, William Totok, Felicia Waldman, Stefan Ihring. Articolele referitoare la Holocaustul din Romania trateaza diferite aspecte ale prigoanei în Transnistria şi reflectă discuţia actuală privind responsabilitatea romană şi germană.
Unul dintre meritele cărţii disponibile acum şi în limba română este acela că, prin exemplele individuale date, conferă victimelor, pe cît posibil, un chip şi un nume, redîndu-le astfel demnitatea de care au fost lipsite în urma persecuţiei şi asasinatelor.
În timpul prezentării cărţii la “Librăria din Centru”, profesorul Benz a declarat că de responsabilitatea germană ţine şi stimularea şi susţinerea asumării Holocaustului din alte locuri cărora li s-a acordat mai puţină atenţie. În acest sens, cartea „Holocaustul la Periferie“ constituie un început bun.
Cartea este destinată tuturor celor, cărora nu le este străină tema abordată.

Wolfgang BENZ, istoric, director al Centrului de Cercetare a Antisemitismului, Universitatea Tehnică Berlin, Germania.

Brigitte MIHOK, cercetător în ştiințe politice, Centrul de Cercetare a Antisemitismului, Universitatea Tehnică Berlin, Germania
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...