345

3 августа 2012 г.

Tu Beav

Astăzi evreii sărbătoresc Tu Beav  – Ziua Iubirii.
Evreii au fost binecuvîntaţi cu multe sărbători. Tu Beav este celebrată ca o sărbătoare minoră în ziua 15 din luna Av a Calendarului Evreiesc, deoarece în fiecare dintre cei 40 de ani de pribegie prin deşert au murit mii de oameni dar în acea zi ei au încetat să mai moară, această semnificînd faptul că iertarea supremă a venit atunci. Rabinii au spus că nici o zi nu este mai sfîntă decît Ziua Răscumpărării şi decît Ziua Iubirii. Au spus că în fiecare din aceste zile dorinţele imorale vor dispărea şi nu vor rămîne decît intenţiile pure; ei spun că în această zi, femeile nemăritate vor merge la dans îmbrăcate toate în alb iar bărbaţii necăsătoriţi vor merge să le întîlnească, căutînd-o nu pe cea mai frumoasă sau pe cea mai fermecătoare, ci pe cea mai virtuoasă - care ar putea fi soţia potrivită. Sărbătoarea marca sfîrşitul secerişului - fireşte, motiv de veselie.

Сегодня евреи празднуют Ту би ав - День влюблённых.
В древности существовал обычай, согласно которому еврейские девушки выходили танцевать в виноградники Иерусалима, а юноши любовались их танцами и присматривали себе подходящую пару. Чтобы бедные девушки, не имевшие красивой одежды, не стеснялись этого, и дабы богатство родителей потенциальной избранницы не влияло на выбор юноши, было принято, чтобы девушки менялись платьями. В результате никто не испытывал стыда за небогатый наряд, да и по красоте платья невесту никто не выбирал. Счастливой семейной жизни!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...