345

6 апреля 2015 г.

Orașul măcelului

În zilele de 6-8 aprilie 1903, la Chișinău, s-a un groaznic pogrom împotriva populației evreiești.
Pe decursul pogromului au fost linșați 50 evrei, sute de evrei au fost grav răniți, 600 de prăvălii și 800 de case evreiești au fost jefuite și distruse.
Pogromul s-a remarcat prin numărul mare de victime și prin cruzimea făptașilor care adesea și-au torturat victimele. În cazurile cînd unii evrei au încercat să se apere, ei au fost arestați de către poliție, ceea ce a incurajat si mai mult pe pogromisti.
Haim Nahman Bialik
Mai mulţi scriitori (Lev Tolstoi, Maxim Gorki, V. Korolenko ş.a.) au adoptat o poziţie publică vehementă împotriva celor responsabili de producerea pogromului. Cutremurat de acest pogrom, poetul ebraic Haim Nahman Bialik a scris poemul „B'ir haharegá” (Orasul macelului). Poemul a fost tradus în rusă de Zeev Jabotinski, iar în română – de Lucian-Zeev Herscovici și în acest fel a ajuns la cunoștința intregului public necunoscător de ebraică.

ORAȘUL MĂCELULUI
(fragment)
Du-te în orașul măcelului și intră în curțile sale,
Să vezi sîngele cu proprii tăi ochi și să-l pipăi pe garduri cu mîinile tale,
Să-l pipăi pe copaci și pe pietre și pe tencuiala zidirilor,
Este sîngele închegat, unit cu creierii zburați ai martirilor.
Și de acolo ai ajuns la ruine și ai sărit peste gropi și pietre
Și ai trecut pe lînga ziduri darîmate și pe lîngă sfărîmate vetre,
În locul cel mai distrus, cu gropile lărgite,
Întunericul pietrei negre și goliciunea cărămizii arse, murdărite,
Care arată ca cicatrici deschise peste răni grave, înegrite,
Ce nu mai pot fi vindecate, lecuite.
Iar picioarele tale s-au scufundat între pene risipite și s-au lovit de metal făcut bucăți,
De cioburi, sfaramaturi aruncate, rupturi de carti.
Vezi chin și suferințe, distrugere totală, lume sfărîmată
Și nu vei putea să suporți, vei pleca de acolo deindată.
Și au inflorit salcîmii și mirosul florilor lor
Îl simți ca un miros de sînge, îngrozitor.
Și totul va reveni ca înainte, așa cum a fost.

Propunem atenției dumneavoastră o scurtă listă bibliografică la tema dată:

Colesnic, Iu. BASARABIA NECUNOSCUTĂ. VOL. 3.- Ch.:Museum, 2000. – P. 28 – 32.
Colesnic, Iu. BASARABIA NECUNOSCUTĂ. VOL. 6. – Ch.: Museum, 2005. – P. 38 – 53.
Hîncu, Dumitru. ECOUL MĂCELULUI DIN 1903 // Ветка Иерусалима: Лит. Альманах писателей – евреев Молдовы. Вып. 3. -  Chișinău: Ruxanda, 2003. – С. 155 – 162.
Lindemann Albert S. TREI PROCESE CELEBRE DREYFUS, BEILIS, FRANK 1894 – 1915. – P. 175 – 188.
POGROMUL DE LA CHIŞINĂU DIN 1903. // Druţă; Boris. Sub steaua lui David, cu Dumnezeu. Ed. a 2-a. -  Chișinău: „Print - Caro”, 2011. – P. 320 – 323.
Poliakov, Leon. ISTORIA ANTISEMITISMULUI. Europa sinucigaşă 1870 – 1933. Vol.4 / Trad. Andriana Fianu. – Bucureşti: Hasefer, 2000. – P. 101.    
REMEMBER... DO NOT FORGET! – Kishinev, 2003. – 26 p.
SĂ NU UITĂM ACELE ZILE DE POMINĂ... Chișinău, 2003. – 26 p.
Şraibman Ihil. ŞAPTE ANI ŞI ŞAPTE LUNI. Miniaturi / Ihil Şraibman; trad. de Eugenia David. -  Chișinău: Cartea Moldovei, 2009. – P. 272 – 273.
UN POGROM CARE A PRELUDIAT TRAGIC SECOLUL XX // Realitatea evreiască. – 2003, N 181. – P. 8 - 9.
Voliovici, Ida. POGROMUL DIN 1903  ÎN DESTINUL UNEI FAMILII // Nu vom uita! 2001, N 1 (3). – P. 21 – 25.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...