345

7 февраля 2014 г.

Prezentare de carteLuni, 3 februarie, a avut loc prezentarea cărţii „PEREGON” de Anatolii LABUNSKII.
Autorul cu multă modestie schiţează în conştiinţa celor prezenţi nişte adevăruri profunde,incitindu-i într-un continuu proces de discuţii. Or,feedbak-ul făcut de protagonistul acestui eveniment,l-a invitat să-şi crească romanul pînă la desăvîrşire în conştiinţa cititorilor. De ce? Fiecare a înţeles şi şi-a imaginat mesajul ascuns printre rînduri, în dependenţă de nivelul culturii,experienţei de viaţă,gîndirii critice etc.
Valoarea operei creşte şi atunci cînd lectorul este tentat să recitească cartea. Vladimir Ermuratskii, un cititor pasionat, menţiona în această ordine de idei că simte necesitatea să o mai citească o dată,intuind mult mai multe semnificaţii decît pare la prima vedere şi că romanul pus în discuţie are scheletul unui roman balsacian (tipurile umane,destinul lor tragic). Spre deosebire de Balzac, care înfrumuseţează ramurile romanului cu lux de amănunte (uneori poate excesiv), Labunskii evită  descrierile vaste. Autorul, reieşind din cele expuse, explică motivul evitării descrierilor exhaustive, prin faptul că cititorul contemporan este foarte grăbit, şi sare peste descrieri, căutînd să nu piardă linia subiectului, alergînd după acţiune. Despre laconismul şi cursivitatea limbajului şi-a exprimat părerea o altă amatore a lecturii, d-na Svetlana Vacarova. Multitudinea de expresii frazeologice,fraze înaripate,selectate, printre altele din diferite limbi,trădează un  mozaic pestriţ al personajelor. D-na Vacarova elucidează şi pune accentul pe nucleul operei - sceneta fantastică. De fapt, poate fi o conjunctură de realităţi,care din punctul de vedere al logicului nu poate fi real, e fantastic 
(sau poate fi o autoînşelare). Absolut nouă şi inedită este observaţia d-lui Petru Deresco, doctor universitar, asupra frînturilor versificate numindu-le„folclor ostăşesc”. Iar sclipirile de înţelepciune umană tentează cititorul la o lectură cu creionul în mînă. Cartea este o realitate trăită de generaţia anilor 60,de aceea această  categorie de cititori lecturează cu un oarecare fior retrăind a doua oară aceste evenimente. Pentru tînăra generaţie cartea este un monument de patriotism,un model de omenie şi un exemplu de păstrare  a demnităţii umane în orice condiţii.
Am întrebat autorul, de ce romanul nu are un happy end? 
-         Sfîrşitul  este  cel care rezultă din premizele relatate în roman. Nu am putut minţi înfrumuseţînd finalul. Asta e viaţa, a fost răspunsul.

Stela MORARUAla DERESCO

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...