345

26 марта 2014 г.

Toti copiii sunt ai nostri!

PREVENIREA DEZADAPTABILITĂŢII COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR DIN FAMILII SOCIAL-VULNERABILE

Schimbărilor care au loc astăzi în societatea noastră, au adus o serie de probleme, una din ele  este problema excluderii sociale a copiilor. Relevanţa acesteia este că în fiecare an există o creştere a delincvenţei juvenile, dependenta de droguri, există o tendinţă privind  creşterea numărului de copii cu comportament deviant,  vagabondajul copiilor ,comiterea faptelor anti-sociale şi delincvenţa lor. În ultimii ani,  din cauzele socio-economice  creşte numărul de minori al căror comportament este deviant (Numarul copiilor inregistrati de organele de tutela,din a.1996 pina in prezent, a crescut cu 54%,alcatuind in an.2013- 3483 de copii). Motivele  abaterilor în comportamentul copilului apar ca urmare a instabilităţii politice, socio-economice şi morale. Influenţa crescândă a pseudoculturii, mercantilizarea excesiva a societăţii, influenţa crescândă a cultului puterii, criminalizarea societăţii, schimbările privind conţinutul  orientărilor de valoare a tinerilor duce la inadaptare socială printre copii şi adolescenţi. Caracteristicile sale sunt o încălcare a normelor de moralitate şi drept, comportament asocial, pierderea relaţiilor sociale cu familia şi şcoala, surparea acidă a sănătaţii mintale, alcoolizarea din  adolescenţa timpurie, predispoziţie la sinucidere.
Destructiv pentru bunăstarea societăţii este prăbuşirea legăturilor de familie şi de rudenie. Acest lucru ţine de condiţiile socio-economice a familiei la nivel scăzut, condiţiile de viaţă săracă. Situaţia economică instabilă este nefavorabilă relaţiilor de familie, părinţii plecaţi peste hotare, epidemia de divorţ. Astfel, în familie sunt reflectate toate problemele sociale.
În această ordine de idei, Biblioteca-Centru Cultural „I.Mangher”, îşi desfăşoară activitatea timp de 23 ani. Graţie experienţei impunătoare privind lucrul cu copiii din această categorie, se observă schimbarea calitativă a vieţii copiilor,care s-au manifestat productiv în diferite ţări ale lumii,dar şi în ţară. În acest scop  sunt elaborate diverse programe de lucru cu copiii, care au onoarea de a fi diriguiţi de profesionişti cu experienţă. In cadrul bibliotecii se pune un deosebit accent pe instruirea şi dezvoltarea continuă a cadrelor.
Prin intermediul artei  și activităților culturale, se va axa pe dezvoltarea și educarea copiilor în baza valorilor moral-spirituale (respectul pentru oameni, pentru natura, respectul pentru ei înșiși,toleranţă etc.)
Or, societatea are nevoie de terapie şi nu una material-consolatoare, ci terapie prin artă,prin cultivarea conştiinţei, care este coloana vertebrală existenţei umane.Stela MORARU
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...