345

24 декабря 2014 г.

Personalitate istorică, rabinul Iehuda – Leib Ţirelson

Se împlinesc 155 de ani de la nașterea lui YEHUDA LEIB ȚIRELSON teolog iudaic, Șef-Rabin al Comunității Evreilor din Basarabia.
Yehuda Leib Țirelson s-a născut la 24 decembrie 1859 în localitatea Kozeleț, gub. Chernigov, în familia rabinului Moishe Haim Țirelson. La vîrsta de 19 ani a devenit rabin. În anul 1908 a fost ales ca Șef-Rabin al Comunității Evreilor din Basarabia. În această calitate, rabinul Țirelson a fost membru al Dumei din Rusia. În anul 1918 Țirelson a fost nominalizat ca șef-rabin al întregii Basarabii. A dezvoltat un sistem de educație iudaică, începînd cu grădinițe și terminînd cu Școala Yeshiva, unde au fost formați viitori rabini proeminenți, cum au fost cei din Rîbnița și Buhuși. Rabinul Țirelson a fost un filozof și un promotor al înțelegerii religioase. A fost un luptător pentru drepturile evreilor din România. Rabinul Țirelson a fost una din marile autorități talmudice ale timpului său, unul dintre fondatorii și conducătorii mișcării "Agudat Israel" din Chișinău. În anul 1920 a fost ales să-i reprezinte pe evreii din Basarabia în Senatul României. În anul 1923 a participat la ceremonia încoronării regelui Ferdinand I al României. El a îndeplinit pentru o perioadă și funcția de primar al municipiului Chișinău. A protestat în Senat împotriva exceselor antisemite. La propunerea ministrului de interne Octavian Goga, Senatul a votat în unanimitate să nu includă discursul rabinului Țirelson în jurnalul oficial al dezbaterilor. Dezgustat, bătrînul rabin a părăsit clădirea Senatului și a demisionat din acest for în anul 1926. După 1940, a fost persecutat datorită convingerilor sale antisovietice. A fost ucis de către o bombă aruncată de aviația germană la 6 iulie 1941.
La 24 martie 1954 Consiliul Municipal din Tel Aviv a aprobat numirea unei străzi din partea de nord a orașului, după Rabbi Yehuda Leib Țirelson, fostul Șef-Rabin al Basarabiei, unul dintre liderii evreimii religioase, omorît de către naziști. Multe din operele sale au fost publicate postum în Israel și în Statele Unite.
Nepotul său este cunoscutul matematician israelian Boris Țirelson. 
Vă propunem spre atenție o scurtă listă bibliografică despre Rabbi Yehuda Leib Țirelson 
 • Iancu Carol. EVREII DIN ROMÂNIA 1919 – 1938. De la emancipare la marginalizare. Bucureşti: Hasefer, 2000. – P: 78, 131, 132, 133, 134, 137, 189.
 • O ISTORIE A EVREILOR DIN ROMÂNIA ÎN DATE. Vol. II : de la 1920, pîna la 1944. – București: Hasefer, 2000. - P. 45, 57, 60, 66, 68, 70, 74, 93, 131.
 • OMAGIU UNEI PERSONALITĂŢI PROEMINENTE: La 150 de ani de la naşterea lui Leib Ţirelson (1859 - 1941) / alcăt.: Teodor Magder.-  Ch.: Pontos, 2009. - 64 p.
 • Şpitalnic S. EVREII ÎN LITERATURA, ARTA ŞI ŞTIINŢA MOLDOVEI: Îndreptar. – Ch., 1995. – P. 10, 11, 13, 14, 97.
 • PERSONALITATE ISTORICĂ, RABINUL IEGUDA – LEIB ŢIRELSON. // Druţă; Boris. Sub steaua lui David, cu Dumnezeu. Ed. a 2-a. -  Ch.: „Print - Caro”, 2011. – P. 128 – 130.
 • Georgescu, Stela.THE RABBINS' GALLERY: Album. -Bucuresti:Scrib,2011.– P.: 22 – 23. - il.
 • Гринберг Эфраим, Левин Владимир. К ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ: Очерк истории сионистского движения в Украине. -Иерусалим: Лира, 2000. -168 с.
 • ДОМ ВЕЧНОСТИ. Список похороненных на Кишинёвском еврейском кладбище. К.: Б.и., 2004. – С. 4, 209.
 • Дрейзлер, Михаил. … ПОСТУПАЯ ПО ДОГУ И СОВЕСТИ // Еврейское местечкою – 2010. - № 2. – С. 2.
 • Шойхет С.М. НАШ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА МОЛДОВЫ// Евреи в духовной жизни Молдовы. Страницы истории и современность. – К.: Лига, 1997. – С. 102.
 • ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем. М.: Тера, 1991. – Т. 15. – С. 816.
 • ЕВРЕЙСКИЙ КИШИНЁВ: Путеводитель / сост. Шпитальник С. – К.: Б.и., 1995. – С. 4,5.
 • Копанский Я.М. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРЕЕВ БЕСАРАБИИ в межвоенный период 1918 – 1940 гг. – К.:Pontos,  2002. – С. 9, 12, 16, 17, 18, 47, 51, 53, 105,  143, 144, 145, 174, 182, 193, 203, 206, 209, 220, 221, 225, 249, 273, 279,  302, 312, 336, 338, 345, 350, 354, 356, 358, 362, 366, 370, 376, 377, 378, 387, 389, 390, 402, 409, 420, 434, 425, 467.
 • Копанский Я.М. ЕВРЕЙСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В БЕСАРАБИИ в межвоенный период (1918 – 1940 гг.). – К.: Высшая Антропологическая Школа , 2008. – С. 30, 31, 42, 49, 74, 81, 110, 130, 150, 151, 158, 170, 175, 187, 188, 199, 220, 221, 237, 238, 245, 246, 251, 262, 268, 280, 302, 312, 337.
 • КРАТКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: [В 10 т.]. – Иерусалим, 1999. – Т.9. – С.1098 – 1099.
 • Пилат И.Н. ИЗ ИСТОРИИ ЕВРЕЙСТВА МОЛДОВЫ. – К.: Б.и., 1990. – С. 48, 49, 52, 54.
 • Прокопова, Вита. ЕГО ЩИТОМ БЫЛ ЩИТ ДАВИДА // Кишинёвские новости. – 1999. - № 8 (26 февр.)
 • Ройтблат, Боря. Еврейская Атлантида. Рассказы. Увертюра семнадцатого года // Ветка Иерусалима. – 1998. - № 1. – С.144.
 • СЛОВО О РАВВИНЕ: 150 лет со дня рождения рава Лэйба Цирельсона // Истоки жизни. – 2010. - № 5. – С. 6.
 • Цорн, Анна. В ПАМЯТЬ О ПАМЯТНИКЕ // Истоки жизни. – 2010. - № 5. – С.7.
 • Шпитальник С. ЕВРЕИ МОЛДОВЫ. Деятельность евреев в культуре, науке, экономике Молдовы в ХХ веке: Справочник. – К., 2000. – С. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 64, 87.


Veniți la bibliotecă și savurați din deliciul lecturii!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...