345

22 января 2015 г.

O vedeta in biblioteca

Ieri, în bibliotecă am avut oaspete pe Victor ANDON, un om de o cutură și inteligență deosebită. Nu ne-ar ajinge întreg spațiul blogului, ca să-i enumerăm toate ”regaliile”. Iată doar cîteva: membru al Uniunii Cineaștilor, doctor în arte, Profesor universitar, scenarist la studioul „Moldova-film”, colaborator ştiinţific Secţia de Etnografie şi Studiere a Artelor a Academiei de Ştiinţe a Moldovei și multe alte.
Pe noi, bibliotecarii, ne-a surprins prin faptul, că mai are și studii de bibliotecar și că a și activat o perioadă în această funcție.
A fost o întîlnire de suflet. Dl Andon le-a depănat celor prezenți amintiri despre familia sa, copilăria în satul natal, arestarea tatălui în 1938, războiul nemilos, anii de studenție. Cu căldură a vorbit despre pedagogii și coleigii săi de breaslă: Serghei Gherasimov, Tamara Macarova, Mihail Calic, Emil Loteanu, Domnica Darienco, Larisa Lujina, Eldar Reazanov, Gheorge Malarciuc – nume care au intrat în legendă.
Întîlnirea nu avea să fie completă fără epigramele lui Victor Andon, scrise ceva timp în urmă, dar la fel de  usturătoare și actuale:
În Moldova noastră mică
Pentru hoți e sărbătoare –
Fură, frate, fără frică,
Fiindcă fură fiecare...

...Cine hojma strigă ”Jos!”
Nu aduce mult folos.
Numai prin sudori și muncă
Vom mînca cîrnaț și șuncă.

Apoi au urmat numeroase întrebări, preponderent despre situația acuală a cinematografiei moldovenești.

În urma acestei întîlniri de suflet, biblioteca și-a îmbogățit colecția de cărți cu dedicații cu două lucrări ale lui Victor Andon.  


În anul 2011 a văzut lumina tiparului cartea autobiografică a Dlui Andon, Reportaj de la înălţimea celor 80. Confesiunile unui cineast, în care autorul ne împărtăşeşte din amintirile sale legate de formarea sa personală şi profesională. Autorul descrie în imagini vii evenimentele istorice şi oamenii, pe care i-a fost dat să-i întîlnească în calea vieţii sale, reuşind să ne reprezinte, nouă urmaşilor o istorie vie a cinematografiei moldoveneşti.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...