345

13 июля 2010 г.

bun ramas, tabără!


Timp de o lună în biblioteca evreiască „I.Mangher” a funcţionat tabăra de vară „MOLDOVA – TERITORIUL VALORILOR ETERNE”. În total tabăra a fost frecventată de 28 de copii cu vîrsta cuprinsă între 5 şi 12 ani de la diferite licee şi şcoli ale oraşului.
Fiecare din cele patru săptămîni a fost dedicată unei teme aparte:
 Din neam în neam a fost genericul primei săptămîni. Aici copiii au beneficiat de discuţii „Roata vieţii – roata generaţiei”, „Istoria unui nume în familia mea”, concurs pentru cea mai reuşită povestire sau datină familială, concurs de desen „Eu şi familia mea”, jocul „Ziua de naştere a bunicuţei”.
Cea de a doua săptămînă a trecut sub titlul „Istoria evreiască în piatră”: excursie virtuală prin Chişinăul evreiesc, jocul intelectual „Îţi cunoşti oraşul?”, vizite la muzeul de istorie şi etnografie şi la monumentul victimelor Holocaustului.
Catastrofa înainte şi dupăa fost genericul celei de a treia săptămînă. Copiii au participat la lectoriul muzical „Cîntecele Victoriei”, la excursia virtuală prin muzeele Holocaustului, la jocul sportiv-militar „Makabiada”, la concursul pentru cel mai bun desen „Demnitate, toleranţă, Holocaust”, la concursul volantelor „Învăţăm să nu uităm”, au ascultat amintirile martorilor „Soldaţi şi partizani evrei”.
Şi ultima, dar nu în ultimul rînd a fost săptămîna „Moldova – teritoriul valorilor eterne”, în cadrul căreia copii au mers în vizită la comunitatea evreiască din Bălţi, unde au înfăptuit o excursie prin oraşul evreiesc, au ascultat lecţia „Ştetlurile: mit şi realitate”, au participat la dezbaterea „Rezistenţa evreiască în anii Holocaustului. Musik Pinkenzon”. Tot la Bălţi copiii s-au întîlnit cu învingătorii Concursului internaţional de eseu „Uitarea duce la exil, memoria este chezăşia izbăvirii”. A fost montată o expoziţie de carte la tema Holocaustului şi prezentată bibliografia „Holocaust – tragedia evreilor Europei sec. XX”.
În afară de aceasta, copiii au fost antrenaţi la diferite alte activităţi: ore de lectură, prezentări, master class, vernisaje, excursii, jocuri, şah etc., în total peste 60 de activităţi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...