345

11 мая 2011 г.

Ziua Ierusalimului


YOM YERUSHALAIM

Dacă ai intrat o dată în Ierusalim... rămâne în tine.
...Ierusalimul este poarta către ceea ce nu poate fi numit, templul, Sfânta Sfintelor, heruvimii de deasupra chivotului, nefirea prezenţei depline...
Şi atunci îţi ridici cei mai curaţi ochi şi spui:
„De te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea!... De nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul, ca început al bucuriei mele...”
(Psalmi 136, 5-6)
La Ierusalim cu Madeea Axinciuc


ירושלים, IERUSALIM, IERUŞALAIM, ȚION, UR SALIM AL QUDS – oraş considerat şi numit sfînt, pentru că se află la răscrucea a trei mari religii ale lumii – iudaismul, creştinismul şi islamismul; unul dintre cele mai vechi, mai iubite şi mai vizitate oraşe ale lumii.
 Numele original al oraşului – Shalem – apare la începutul Bibliei, depăşind ca vechime 3000 de ani. S-au făcut multe comentarii legate de semnificaţia denumirii oraşului, cum ar fi: Oraşul Armoniei, Oraşul Pacii, Oraşul lui Salem, Locul unde se va arăta Dumnezeu...
Israelul nu poate exista fără Ierusalim. Este inima naţiunii şi a religiei iudaice.
În prezent - capitala oficială a Israelului, acest oraş fantastic atrage mai ales datorită încărcăturii sale spirituale, evrei, creştini şi musulmani trăind aici împreună şi mai mulţi venind aici în pelerinaj.
Astăzi, prin intermediul unei expoziţii de documente, vă propunem o călătorie virtuală prin Ierusalim:Иерусалим. История и образ города. - Иерусалим: Библиотека - Алия, 1999. -177 с: ил.
În afară de descrierea istoriei, arheologiei, geografiei şi religiei , cititorul va găsi aici o constelaţie de autori, care şi-au lăsat impresiile despre oraşul sfînt: F. Chateaubrilland, N.Gogol’,  I. Bunin, S. Marsak, S. Agnon şi mulţi alţii.


 

Истоки Иерусалима. - Иерусалим: Б.и., 1998. -159 с.: ил.
Cartea ne familiarizează cu istoria Ierusalimului de la origini pînă la 1948, cînd a fost declarată Independenţa Statului Israel.
 
 Библейские места Иерусалима. - М.: Вече, 2001. -208 с.: ил. -( Памятники всемирного наследия).
Această carte este un ghid captivnant prin bătrînul şi veşnic tînărul Ierusalim. În afară de descrierea rarităţilor biblice şi istorice , în ea sunt inserate legende, mituri, datini, legate de locurile sfinte. Prin această carte, editura „Vece” deschide seria „Pamâtniki vsemirnogo naslediâ” . 
De te voi vita, Ierusalime/ Red.: M.Avanu; Alcaita de M.Bucur, V.A.Tausan. - Bucuresti: Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996. -399 p.
Antologia de faţă este întîia de acest fel în literatura noastră. Ea cuprinde fragmente din cărţi religioase, însemnările unor hagii, memoralişti, reporteri şi comentatori, şi, cel mai amplu sector al antologiei – poezia.
Cititorul va avea surpriza să descopere aşa nume notorii ca D.Bolintineanu, I.L.Caragiale, Gala Galaction, M. Bucur, dar şi M.Eminescu, L. Blaga, A.Blandiana, G. Călinescu, N.Stănescu şi multe alte voci literare.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...