345

8 октября 2013 г.

Intrare nouă

Colecția bibliotecii ”I.Mangher”  s-a îmbogățit cu încă o bijuterie a editurii HASEFER. Este vorba despre cartea istoricului literar Geo ȘERBAN DIMENSIUNEA SEBASTIAN. INCURSIUNI DOCUMENTARE,carte, care a văzut lumina tiparului chiar în anul 2013.  
  
Au trecut aproape 70 de ani de la funestrul accident din 29 mai 1945, iar dispariția tragică a lui Mihail SEBASTIAN și imaginea asupra personalității și destinului operei sale pare încă fluctuantă în ochii opiniei publice.

Iată cîteva mărturii sub șocul subitei despărțiri de Mihail Sebastian, extrase din carte: 
  • Era mai tînăr și mai promis viitorului decît noi toți. Camil PETRESCU
  • Și-a păstrat mereu demnitatea și libertatea interioară și nu s-a lăsat anihilat de nedreptățile vieții. Petru COMARNESCU
  • Șlefuitor subtil al cuvîntului românesc. I.PELTZ
  • Stilul său de viață era un reconfortant exemplu de discreție, cinste, probitate. Margareta STERIAN
  • Un fenomen de inteligență, sensibiblitate și talent. Al. ROSETTI
  • Suflet pur, hrănit la marile idealuri ale umanității. PERPESSICIUS
  • Culesese polenul de pe toate florile alese ale dramaturgiei moderne europene și, asimilînd sucurile, le transfigurase într-o viziune originală. Isaiia RĂCĂCIUNI
Cu permisiunea Dvs aș vrea să citez încă cîteva rînduri, care încheie această lucrare inedită:

…A rămas, totuși, actul doveditor că în 21 iunie s-a dus glonț la Biblioteca Academiei și a solicitat legitimație de liberă frecventare, pe imp de un an, a sălii de lectură, unde puteau fi consultate, după pofta inimii, periodicele actuale. Dorea neapărat un sondaj ca să dea de rostul percipitării evenimentelor. Orașul era zguduit de bombardamente americane, lui, însă îi ardea să se adîncească în ”incursiuni documentare”… În ziua de marți, 5 septembrie 1944 [scria]: ”Aș vrea să scriu cartea mea despre război. Repede. Ca să mă descarc – să mă liniștesc”. La fel duminică, 19 noiembrie: ”N-am părăsit dorința de a scrie cartea mea de război”. Înverșunare de intellectual…
Cînd intervenea nenorocitul accident, legitimația de cititor era valabilă mai departe…


VENIȚI LA BIBLIOTECĂ ȘI SAVURAȚI DIN DELICIUL LECTURII!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...