345

27 ноября 2014 г.

Joint - 100 ani de la fondare

Se împlinesc o sută de ani de cînd în 1914, în timpul primului război mondial, un grup de evrei înstăriți, emigrați din Europa, au fondat organizaţia de caritate ”Comitetul American Unit de Distribuire” JOINT (cu sediul în SUA), scopul primordial al căreea era acordarea de ajutor compatrioților nevoiași. Principalele direcţii de activitate au fost și rămîn ajutorarea persoanelor în etate, sprijinul familiei şi copiilor, dezvoltarea comunităţii evreieşti, educarea culturală şi dezvoltarea internaţională a comunităţii.
Fapt demn de atenție: doar la cinci ani de la formarea Comitetului, Basarabia a fost una din primele care a beneficiat de atenția acestei organizații internaționale.
Astăzi ”sub aripa” JDC se află peste 70 de țări, în rîndul cărora se regăsește și Republica Moldova.
Vă propunem spre atenție o listă de literatură din colecțiile bibliotecii ”I.Mangher” despre istoria și activitatea Comitetului JDC:
 • Американский еврейский объединенный распределительный комитет "ДЖОЙНТ": К 75-летию благотворительной деятельности/ Сост.: С.Хассенфельд, Х.Эпплер, М.Шнайдер. -Б.м.: Б.и., Б.г.
 • Бейзер, Михаэль; Мицель Михаил. Американский брат. Джойнт в России, СССР, СНГ. - Б.м., Б.г. -208 с: ил.
 • Джойнт. Еврейская библиотека им.И.Мангера. // Евреи в мировой культуре и истории/ Сост.: С.Шпитальник. –К., 2000. -64 с. - Библиогр.: с.63.
 • Еврейская благотворительность на территории бывшего СССР. Страницы истории : Сборник научных трудов/ Ред.Эльяшевич Д., Халлер Б. –С.Пб., 1998. -183 с.
 • К 90- летию Джойнта //Радуга: журнал для будущих взрослых и бывших детей. – 2005. - № 6-7. – 23 с.
 • Копанский Я.М. Благотворительные организации евреев Бессарабии в межвоенный период 1918-1940/ Я.М.Копанский; АН РМ. Ин-т межэтнич. исслед.; Отд.истории и культ. евреев Молдовы. – К.: Pontos, 2002. -500 с.
 • Копанский Я.М. ДЖОЙНТ в Бессарабии : Страницы истории/ Копанский Я.М.; Амер. Евр. Объедин. Распеделит. Комитет "Джойнт"; Ин-т нац. меньшинств АН РМ. – К.: Лига, 1994. -122 с.: ил.
 • Копанский Я.М. Еврейское национальное движение в Бессарабии в межвоенный период (1918-1940 гг.)/ Копанский Я.М. -К.: Высшая Антропологическая Школа, 2008. -369 с: ил. -(Наследие народов Молдовы).
 • Копанский Я.М. Исторические портреты:Видные деятели еврейского движения в Бессарабии и Молдавии ХХ века/ Копанский Я.М. - К.; Тель-Авив, 2010. - 195 с.
 • Сагалов, Зиновий. Дело "Джойнт" или Шуба для палача : Роман/ Зиновий Сагалов; Худ. Б.Каган. -Харьков: Тарбут лаам, 2003. -304 с.
 • Шахтман, Том. Ищу Братьев Своих. – К.: Pontos, 2003. -270  с. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...