345

21 февраля 2014 г.

Itic Mangher - poetul înserariiLa 21 februarie 1969, într-un sanatoriu din Tel Aviv, marele pot de limbă idiș, Ițic MANGHER se despărțea de această lume „cenușie” spre a se muta în lumea veșnic-albastră, cum o vedea el într-una din celebrele sale balade. Pe piatra tombală din cimitirul aflat între Givataim și Tel Aviv scrie:
Ostenit ca o tristă privighetoare
Aflat întâia oară în propriul pat
Calfa de croitor hoinar și poet
Cel pe veci anunțatul izvor de cântec”.

Iţic MANGHER, originar din Cernăuţi, a locuit în  diverse oraşe, a scris minunate poeme în idiş printre care remarcabil este ciclul Balada evreului care a ajuns de la cenuşiu la albastru. Poezia lui Manger este cantabilă, el a scris şi ciclul de scrisori ale vestitului Velvl Zbarjer către iubita sa , Malka. În traducere, farmecul poeziei sale nu se pierde, deşi idişul nu este o limbă uşor de translat în alt grai. „Ai spus că sunt toamnă şi m-am făcut toamnă” ... „ Drum, vânt, prietenii mei”... „Amurg şi nouri – cireadă „... „Eu împărat fără ţară” ... ”Pasărea îşi scutură lumina de aur”. Unul dintre cele mai emoţionante poeme poeme este Stă în cale un copac, care se încheie astfel - „Dragostea-ţi  nu-mi  dete voie pasăre să fiu”. Este vorba despre mama poetului.  Dacă ar fi scris într-o limbă de circulaţie universală, Manger ar fi ajuns să fie cunoscut pe mapamond.
Boris MarianPentru cine nu a citit nimic din creația lui Manger, îi recomandăm:

Balada rabinului din Podu Iloaiei // Kara I. Podu Iloaei: File din istoria unui "ștetl" moldovenesc. – București: Hasefer,1990.– P. 79 – 80.
Caretea Raiului: Neasemuita descriere a vieții lui Șmuel Abe Abervo/ Trad. din idiș de A.Celaru. – București:Kriterion,1977.–187p.
Velvl Zbarjer scrie scrisori frumoasei Malcale /Trad. din idiș: I.H.Andronic, P.Drumaru.–București: Kriterion,1992.-47p.
***
Жизнь в раю: Удивительное жизнеописание Шмуэля – Аббы Аберво/Пер. с идиша Г. и М. Бахрах.–Тель-Авив:Библиотека-Алия,1989.–197 с.
Избранная проза/ Пер. с идиша Г. и М. Бахрах.–Тель-Авив:Б.и., 1982.–158 с.
ПетькаПетушок // Зелёная утка  : Стихи для детей/ Пер. с идиша. -М.: Оги, Книжники, 2011. – С. 41. - (Кешет/Радуга). 
***
Baladistul literaturii idiș, Ițic Mangher // Mehr Boris Marian. Interferențe culturale și istorice. – București: Hasefer, 2013. – P. 72 – 73.
Celaru A. Ițic Mangher – ultimul purimșpiler// Revista cultului mozaic/-1995.–Nr. 795-796. – P. 2.
Iancu, Carol. Evreii din România 1919-1938: De la emancipare la marginalizare/ Carol Iancu. - Bucureşti: Hasefer, 2000. – P. 78.
Marian B.-M. Un om care a văzut Paradisul// Realitatea evreiască.–2001.– Nr.137.–P.7.
***
Лауреаты международной Мангеровской премии// Мангер И. Избранная проза. – Тель-Авив: Б.и., 1982. – С. 11-12.
Мангер Ицик// Краткая еврейская энциклопедия. – Т.5. – Иерусалим, 1990. – С. 70 – 71.
Последний и самый любимый Ицик Мангер // Шрайбман Ихил. Семь лет и семь месяцев : Роман/ Пер. с идиша Цаленко Ю., Шрайбман М. –К.: Ruxanda, 2003. – С. 229-236.
Розенфельд Ш. Несколько слов о моём друге Ицике Мангере // Мангер И. Избранная проза. – Тель-Авив: Б.и., 1982. – С. 7-10.
  Din inițiativa UNESCO poezia lui Ițic MANGHER a intrat în  
ANTOLOGIA POEZIEI UNIVERSALE


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...